Pfizer có vaccine COVID-19 đầu tiên được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ

Vaccine COVID-19 của Pfizer được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Pfizer được phê duyệt đầy đủ ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top