Pfizer-BioNTech tiết lộ những phản ứng phụ của vaccine COVID-19

Ống tiêm đựng một loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Ảnh: AFP.
Ống tiêm đựng một loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Ảnh: AFP.
Ống tiêm đựng một loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Ảnh: AFP.
Lên top