Pfizer bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 sản xuất ở Mỹ

Pfizer bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 sản xuất tại Mỹ. Ảnh: AFP.
Pfizer bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 sản xuất tại Mỹ. Ảnh: AFP.
Pfizer bắt đầu xuất khẩu vaccine COVID-19 sản xuất tại Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top