Pfizer bắt đầu vận chuyển vaccine COVID-19 qua đường hàng không

Pfizer bắt đầu vận chuyển vaccine COVID-19 qua đường hàng không trong điều kiện bảo quản đặc biệt. Ảnh: AFP
Pfizer bắt đầu vận chuyển vaccine COVID-19 qua đường hàng không trong điều kiện bảo quản đặc biệt. Ảnh: AFP
Pfizer bắt đầu vận chuyển vaccine COVID-19 qua đường hàng không trong điều kiện bảo quản đặc biệt. Ảnh: AFP
Lên top