Peru hạn chế ra khỏi nhà theo giới tính để chống dịch COVID-19

Sau Panama, Peru là nước tiếp theo thực hiện biện pháp phân chia theo giới tính để chống dịch. Ảnh: BBC
Sau Panama, Peru là nước tiếp theo thực hiện biện pháp phân chia theo giới tính để chống dịch. Ảnh: BBC
Sau Panama, Peru là nước tiếp theo thực hiện biện pháp phân chia theo giới tính để chống dịch. Ảnh: BBC
Lên top