Paris lung linh trong lễ thắp đèn Giáng sinh

Đại lộ Champs Élysées được thắp sáng vào ngày 21.11, đánh dấu mở màn mùa Giáng sinh 2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đại lộ Champs Élysées được thắp sáng vào ngày 21.11, đánh dấu mở màn mùa Giáng sinh 2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đại lộ Champs Élysées được thắp sáng vào ngày 21.11, đánh dấu mở màn mùa Giáng sinh 2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top