Papua New Guinea cấm nhập cảnh người Trung Quốc đã tiêm vaccine COVID-19

48 thợ mỏ Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 bị cấm nhập cảnh vào Papua New Guinea. Ảnh: Reuters
48 thợ mỏ Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 bị cấm nhập cảnh vào Papua New Guinea. Ảnh: Reuters
48 thợ mỏ Trung Quốc thử nghiệm vaccine COVID-19 bị cấm nhập cảnh vào Papua New Guinea. Ảnh: Reuters
Lên top