Pakistan: Tra tấn người giúp việc đến chết vì lỡ để xổng chim quý

Lên top