Pakistan: Nhảy khỏi đoàn tàu phát hỏa khi đang chạy, 40 người chết

Đoàn tàu hỏa bốc cháy khi đang chạy. Ảnh: Reuters.
Đoàn tàu hỏa bốc cháy khi đang chạy. Ảnh: Reuters.
Đoàn tàu hỏa bốc cháy khi đang chạy. Ảnh: Reuters.
Lên top