Ông Trump vừa dọa tăng thuế, Trung Quốc tính đòn phản công quyết liệt

Ông Donald Trump cho biết sẽ tăng thuế với các mặt hàng Trung Quốc vào thứ Sáu (10.5). Ảnh: Bloomberg.
Ông Donald Trump cho biết sẽ tăng thuế với các mặt hàng Trung Quốc vào thứ Sáu (10.5). Ảnh: Bloomberg.
Ông Donald Trump cho biết sẽ tăng thuế với các mặt hàng Trung Quốc vào thứ Sáu (10.5). Ảnh: Bloomberg.
Lên top