Ông Trump và 17 bang theo Texas kiện 4 bang chiến địa vi phạm bầu cử

Tổng thống Donald Trump cùng Texas và 17 tiểu bang khác kiện 4 bang chiến địa nơi ông Joe Biden chiến thắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump cùng Texas và 17 tiểu bang khác kiện 4 bang chiến địa nơi ông Joe Biden chiến thắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump cùng Texas và 17 tiểu bang khác kiện 4 bang chiến địa nơi ông Joe Biden chiến thắng. Ảnh: AFP
Lên top