Ông Trump tuyên bố ''miễn nhiễm'' COVID-19, sẵn sàng cuộc đua bầu cử

Ông Trump tuyên bố đã ''miễn nhiễm'' với COVID-19. Ảnh: AFP
Ông Trump tuyên bố đã ''miễn nhiễm'' với COVID-19. Ảnh: AFP
Ông Trump tuyên bố đã ''miễn nhiễm'' với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top