Ông Trump tụt gần 300 bậc trong danh sách tỉ phú Forbes

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tụt gần 300 bậc trong danh sách tỉ phú Forbes. Ảnh: AFP/Getty.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tụt gần 300 bậc trong danh sách tỉ phú Forbes. Ảnh: AFP/Getty.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tụt gần 300 bậc trong danh sách tỉ phú Forbes. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top