Ông Trump từng mời ông Kim Jong-un đi chuyên cơ Air Force One

Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AFP.
Ông Donald Trump và ông Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Ảnh: AFP.
Lên top