Ông Trump tự tin về khả năng tái lập kỳ tích 2016

Tổng thống Donald Trump tại trụ sở của chiến dịch của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tại Arlington, Virginia hôm 3.11. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump tại trụ sở của chiến dịch của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tại Arlington, Virginia hôm 3.11. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump tại trụ sở của chiến dịch của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa tại Arlington, Virginia hôm 3.11. Ảnh: AFP.
Lên top