Ông Trump trao huân chương dân sự cao quý cho 2 nghị sĩ

Nghị sĩ California Devin Nunes được Tổng thống Donald Trump trao Huân chương Tự do của tổng thống. Ảnh: AFP.
Nghị sĩ California Devin Nunes được Tổng thống Donald Trump trao Huân chương Tự do của tổng thống. Ảnh: AFP.
Nghị sĩ California Devin Nunes được Tổng thống Donald Trump trao Huân chương Tự do của tổng thống. Ảnh: AFP.
Lên top