Ông Trump "trảm" sếp mật vụ Mỹ sau vụ kiều nữ Trung Quốc ở Mar-a-Lago

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph "Rex" Alles. Ảnh: Reuters.
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph "Rex" Alles. Ảnh: Reuters.
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Randolph "Rex" Alles. Ảnh: Reuters.
Lên top