Ông Trump tính rời Nhà Trắng với chuyến đi chuyên cơ cuối tới Florida

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump lên chuyên cơ Air Force One sau sự kiện vận động ủng hộ các ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện tại sân bay ở Valdosta, Georgia, hôm 5.12. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump lên chuyên cơ Air Force One sau sự kiện vận động ủng hộ các ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện tại sân bay ở Valdosta, Georgia, hôm 5.12. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump lên chuyên cơ Air Force One sau sự kiện vận động ủng hộ các ứng viên Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện tại sân bay ở Valdosta, Georgia, hôm 5.12. Ảnh: AFP.
Lên top