Ông Trump tiếp tục thua kiện ở Pennsylvania

Ông Donald Trump chuẩn bị lên xe rời Nhà Trắng hôm 27.11. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump chuẩn bị lên xe rời Nhà Trắng hôm 27.11. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump chuẩn bị lên xe rời Nhà Trắng hôm 27.11. Ảnh: AFP
Lên top