Ông Trump thông tin về kế hoạch cho lễ nhậm chức của ông Biden

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ông Trump sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20.1 tới. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ông Trump sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20.1 tới. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ông Trump sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20.1 tới. Ảnh: AFP.
Lên top