Ông Trump thông báo tình trạng sức khỏe của luật sư riêng Giuliani

Tổng thống Donald Trump cho biết, luật sư riêng Giuliani của ông đang được điều trị COVID-19 trong tình trạng tốt và không bị sốt. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump cho biết, luật sư riêng Giuliani của ông đang được điều trị COVID-19 trong tình trạng tốt và không bị sốt. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump cho biết, luật sư riêng Giuliani của ông đang được điều trị COVID-19 trong tình trạng tốt và không bị sốt. Ảnh: AFP
Lên top