Ông Trump thề cởi trói sức mạnh quân sự Mỹ vì Triều Tiên