Ông Trump thắng đậm ông Biden trong cá cược bầu cử Mỹ 2024

Ông Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top