Ông Trump tăng vọt ủng hộ của Đảng Cộng hòa sau khi trắng án luận tội

Ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ trở lại của Đảng Cộng hòa. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ trở lại của Đảng Cộng hòa. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump nhận được sự ủng hộ trở lại của Đảng Cộng hòa. Ảnh: AFP
Lên top