Ông Trump sớm biết có vấn đề với cuộc điện thoại của cố vấn Flynn