Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Trump sẽ xoay trục sang Châu Á mạnh hơn cả ông Obama