Ông Trump sẽ gặp ông Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên