Ông Trump quyết bảo vệ đồng minh lớn mạnh nhất dù rút quân khỏi Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn bảo vệ đồng minh lớn mạnh nhất của Mỹ ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn bảo vệ đồng minh lớn mạnh nhất của Mỹ ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn bảo vệ đồng minh lớn mạnh nhất của Mỹ ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Lên top