Ông Trump phớt lờ đề nghị bắt tay của bà Merkel nóng nhất hôm nay