Ông Trump phải xuống boongke trú ẩn giữa bạo loạn vụ George Floyd

Cảnh sát chống bạo động làm nhiệm vụ trước Nhà Trắng hôm 30.5. Ảnh: AFP
Cảnh sát chống bạo động làm nhiệm vụ trước Nhà Trắng hôm 30.5. Ảnh: AFP
Cảnh sát chống bạo động làm nhiệm vụ trước Nhà Trắng hôm 30.5. Ảnh: AFP
Lên top