Ông Trump: Ông Kim Jong-un sẽ có quyết định khôn ngoan tại thượng đỉnh

Tổng thống Donald Trump ký Tuyên bố chung với Chủ tịch Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore. Ảnh: Express
Tổng thống Donald Trump ký Tuyên bố chung với Chủ tịch Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore. Ảnh: Express
Tổng thống Donald Trump ký Tuyên bố chung với Chủ tịch Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore. Ảnh: Express
Lên top