Ông Trump nổi giận tăng thuế 30% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Lên top