Ông Trump muốn “xoa dịu” đồng minh Châu Á khi gặp Thủ tướng Nhật Bản