Ông Trump muốn tăng tiền cứu trợ COVID-19 cho người dân

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top