Ông Trump: Liên hệ vô nghĩa với Nga nhằm che đậy sai lầm của bà Clinton