Ông Trump lên tiếng vụ thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc

Ông Trump nói Mỹ chưa có bất kỳ bằng chứng nào về vụ thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc. Ảnh: AFP.
Ông Trump nói Mỹ chưa có bất kỳ bằng chứng nào về vụ thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc. Ảnh: AFP.
Ông Trump nói Mỹ chưa có bất kỳ bằng chứng nào về vụ thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc. Ảnh: AFP.
Lên top