Ông Trump lên tiếng sau khi Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố không có gian lận

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr sau sự kiện tại Vườn Hồng tại Nhà Trắng ở Washington, DC hôm 11.7.2019. Hôm 1.12, ông Barr cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ không tìm thấy bằng chứng về gian lận bầu cử có thể đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr sau sự kiện tại Vườn Hồng tại Nhà Trắng ở Washington, DC hôm 11.7.2019. Hôm 1.12, ông Barr cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ không tìm thấy bằng chứng về gian lận bầu cử có thể đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr sau sự kiện tại Vườn Hồng tại Nhà Trắng ở Washington, DC hôm 11.7.2019. Hôm 1.12, ông Barr cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ không tìm thấy bằng chứng về gian lận bầu cử có thể đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP.
Lên top