Ông Trump làm điều này cho mọi người Mỹ 1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top