Ông Trump ký quy định mới: Du khách 20 nước vào Mỹ phải đặt cọc 15.000 USD

Du khách từ hơn 20 nước vào Mỹ phải đặt cọc 15.000 USD. Ảnh: US Consulate
Du khách từ hơn 20 nước vào Mỹ phải đặt cọc 15.000 USD. Ảnh: US Consulate
Du khách từ hơn 20 nước vào Mỹ phải đặt cọc 15.000 USD. Ảnh: US Consulate
Lên top