Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Trump không xử lý vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu