Ông Trump không loại trừ khả năng gặp lãnh đạo Đài Loan tại Mỹ