Ông Trump "hiến kế" giúp ông Biden chấm dứt khủng hoảng nhập cư

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top