Ông Trump hạ lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ cảnh sát hy sinh trong bạo loạn

Tổng thống Donald Trump hạ lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ cảnh sát hy sinh trong hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump hạ lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ cảnh sát hy sinh trong hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump hạ lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ cảnh sát hy sinh trong hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top