Ông Trump hạ giọng với Trung Quốc vì quý ông Tập Cận Bình