Ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình ngay trước giờ chót

Ông Trump nhận thêm đề cử giải Nobel Hòa bình sau khi con rể ông được đề cử. Ảnh: AFP.
Ông Trump nhận thêm đề cử giải Nobel Hòa bình sau khi con rể ông được đề cử. Ảnh: AFP.
Ông Trump nhận thêm đề cử giải Nobel Hòa bình sau khi con rể ông được đề cử. Ảnh: AFP.
Lên top