Ông Trump dùng ngay công cụ quyền lực nhất ngày đầu nhậm chức