Ông Trump đưa Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc vào danh sách đen

Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc (CNOCC) bị chính quyền ông Donald Trump nhắm đưa vào danh sách đen. Ảnh: AFP
Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc (CNOCC) bị chính quyền ông Donald Trump nhắm đưa vào danh sách đen. Ảnh: AFP
Tổng công ty Dầu khí Ngoài khơi Trung Quốc (CNOCC) bị chính quyền ông Donald Trump nhắm đưa vào danh sách đen. Ảnh: AFP
Lên top