Ông Trump dự định công bố tái tranh cử 2024 vào ngày Biden nhậm chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định công bố tái tranh cử năm 2024 vào ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định công bố tái tranh cử năm 2024 vào ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định công bố tái tranh cử năm 2024 vào ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AFP.
Lên top