Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông Trump đồng ý gặp lãnh đạo NATO vào tháng 5