Ông Trump đóng blog vĩnh viễn sau gần 1 tháng ra mắt

Ông Donald Trump sử dụng điện thoại trong một cuộc họp tại Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump sử dụng điện thoại trong một cuộc họp tại Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump sử dụng điện thoại trong một cuộc họp tại Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top